Werkwijze

Aanmelden kan per telefoon of e-mail. Aanmelden kan ook in samenwerking met de school van uw zoon of dochter gebeuren. Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met ouder(s) en kind.

Het intakegesprek is een eerste kennismaking van kind en ouder(s). Het kind kan zelf aangeven wat de problemen zijn. Ik werk individueel met leerlingen of in kleine groepjes. Een traject kindercoaching bestaat uit 6 bijeenkomsten van een uur. Remedial teaching bestaat meestal uit 8 bijeenkomsten van een uur.

Daarna wordt het traject geëvalueerd. Het kan gebeuren dat er een vervolg nodig is. Dat bepaalt u zelf, samen met het kind. Het is de bedoeling dat uw kind zo snel mogelijk zelfstandig verder kan. Daarvoor is het ook belangrijk dat u als ouder een ondersteunende rol speelt.

Individuele trajecten kunnen op elk gewenst moment starten. Geeft u de voorkeur aan een groepje, dan is dat afhankelijk van andere aanmeldingen.

Algemene Voorwaarden | KVK-nummer: 59389141